Thursday, July 14, 2016

Tanjakan Cinomati Yang Legendaris


Jalan  Cinomati terletak di jalan Jalan Pleret – Mangunan sepanjang 7 km, menghubungkan desa Wonolelo dan desa Terong di kab Bantul. Kalau di goolemaps, namanya jalan pleret-patuk. Terdapat 3 titik yang tanjakannya sangat curam dan panjang. Tapi kelihatannya yang sering bikin melorot adalah tanjakan ke 2.

Saking rawan dan seringnya kejadian kendaraan melorot di tanjakan sampai ada relawan RTC yang siaga di TKP untuk membantu kendaraan yang melorot.


No comments:

Post a Comment